Referanser

bilde2

Et utvalg av våre kunder

Kartverket

Kartverket samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon.

Utviklere fra JPro har bistått Kartverket med arkitektur og utvikling av flere systemer innen eiendom og tinglysing.

Matrikkelen holder kart, eiendoms, adresse og bygningsdata for alle eiendommer i Norge i en sentral database. JPro har vært med å utvikle og forvalte dette systemet siden 2006.

Grunnboken er et realregister over tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom og borettslagsandeler. Konsulenter fra JPro har arbeidet med ut vikling og forvaltning av dette systemet siden 2010.

E-tinglysing er et system som gjør det mulig å sende inn dokumenter til Grunnboken elektronisk, med elektronisk signering og helautomatisk tinglysing. Systemet ble satt i produksjon i 2017. Konsulenter fra JPro har arbeidet med utvikling og forvaltning av dette systemet.

Se eiendom er Kartverkets publikumsløsning for å vise informasjon om eiendommer i Norge. En ny versjon med responsivt design ble satt i produksjon i 2018. Konsulenter fra JPro har vært involvert i utvikling og forvaltning av systemet.

JPro har levert mer enn 25 årsverk til Kartverket.

Politiets IKT-Tjenester

Politiets IKT-tjenester er Politiets egen IKT-leverandør. De utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet.

Utviklere fra JPro har bistått Politiet med arkitektur, utvikling og forvaltning av flere av deres systemer, blant annet rundt grensekontroll, personkontroll, pass,  biometri og og andre Politioperative systemer.

JPro har levert mer enn 15 årsverk til Politiet.

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis og forvalter de admnistrative systemene for valggjennomføring i Norge.

Utviklere fra JPro har bidratt med arkitektur, utvikling og forvaltning av de fleste av systemene til Valgdirektoratet. Blant annet EVA, valg.no, valgresultat.no og skanningsløsning.

JPro har levert mer enn 10 årsverk til Valgdirektoratet.

Schibsted

JPro jobber med å kontinuerlig forbedre og drifte salgsflyten, «self service» og kundeopplevelsen for sluttbrukere på Schibsted Norge sin medieplatform. Vi arbeider med sikker drift og videreutvikling av salg og kundeprogrammene hos Schibsted sine norske aviser.

Utviklere fra JPro har bidratt med tech lead, frontend arkitekt, arkitekt og utviklere og devops.

JPro har levert mer enn 10 årsverk til Schibsted.

VPS Oslo Børs ASA

VPS leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. VPS har ca. 130 ansatte.

Utviklere fra JPro har bistått VPS med arkitektur, utvikling og forvaltning av deres systemer siden 2009.

JPro har levert mer enn 20 årsverk til VPS.