Ansatte

Hvem er vi som jobber i JPro?

Ole Jørgen Aurebekk

Seniorkonsulent

Ole Jørgen er en entusiastisk selvgående konsulent med bred erfaring med java og tjenesteorientert arkitektur på java-plattformen. Han har jobbet med kjerneløsninger for store bedrifter som Telenor, Idium og Colorline. Ole jørgen trives både på klient og serverlaget, og har deltatt i alle faser i prosjektets livssyklus. Han er komfortabel både som utvikler og arkitekt.

Runar Bell

Seniorkonsulent

Runar er en meget dyktig konsulent med dyptgående forståelse for systemarkitektur og SOA, databasemodellering og systemutvikling. Han har jobbet med transaksjonstunge og virksomhetskritiske systemer, og er vant med å ta ansvar. Han har bred erfaring med forskjellige applikasjonsservere som Websphere og Weblogic, servletcontainere som jetty og tomcat, kjenner godt til populære Open Source verktøy som Spring, Hibernate, Log4J, Ant, Maven og. I tillegg har han god kjennskap til java-klienter på små terminaler (som mobiltelefoner), og kommunikasjon imellom disse og applikasjonsservere. Han har god kjennskap til tradisjonell utviklingsmetodikk, men foretrekker nå Scrum og andre smidige metodikker.

Ingebrigt Maurstad Berg

Seniorkonsulent

Ingebrigt er en erfaren utvikler/arkitekt med dybdekompetanse innen systemarkitektur, web-baserte løsninger, grensenittdesign (API’er), integrasjon, databasemodellering og programmering. Han har vært ansvarlig for J2EE og Weblogic satsningen i et stort konsulentselskap (Adcore AS, 120 ansatte), og har hatt teknisk ansvar for store løsninger innen bank- telekom- og offentlig sektor. Han har erfaring fra hele livsyklusen over alle lagene på JEE platformen. Interesseområder inkluderer design-patterns, lettvekts applikasjonstjenere, integrasjon mellom heterogene platformer, søk, smidige metoder / Scrum, javaprogrammering, open source og JEE-kompatible applikasjonstjenere. Ingebrigt er vant til å jobbe med kritiske og transaksjonsintensive systemer og til å ta ansvar.

Frode Bjerkholt

Seniorkonsulent

Frode Bjerkholt har lang erfaring fra administrative og forretningskritiske prosjekter, med komplisert forretningslogikk. Han har som teknisk leder og seniorutvikler i mTouch AS opparbeidet seg bred kunnskap innen alle lag av en IT-løsning. Alt fra spesifikasjon, implementering, og design, til installasjon, drift og support. Med sin bakgrunn som seniorutvikler er Frode erfaren med å bli tildelt oppgaver der en raskt må sette seg inn i kundens ønsker og lære seg ny teknologi/rammeverk for å implementere en robust løsning, gjerne under knappe tidsfrister. Frode har tilegnet seg erfaring og fagkunnskap fra bransjer og virksomheter som Verdipapirer, Gulesider, kart og Telecom.

Tore Engvig

Seniorkonsulent

Tore har kompetanse og erfaring innen alle faser av et IT-prosjekt. Med 15 års erfaring har han vært innom mange fagområder og arbeidet både som arkitekt, utvikler, javamentor, og teknisk prosjektleder. Tore har jobbet i lengre prosjekter innen områder som offentlig pensjon, detaljhandel og finans. I de siste årene har alle prosjektene vært SOA-prosjekter. Han behersker tradisjonell utviklingsmetodikk, som RUP – men foretrekker smidige metoder, som Scrum eller Kanban. Han trives best i roller som erfaren utvikler eller arkitekt.

Steinar Hansen

Daglig leder/CEO

Steinar bruker det meste av sin tid på å forsøke å sikre at alle har interessante oppdrag å gå til. Han har jobbet som Seniorkonsulent i JPro siden 2006, men har i de senere år brukt stadig mer tid på administrasjon av JPro.

Aase Mestad

Seniorkonsulent

Aase er en foroverlent konsulent med bred og lang erfaring innen smidig objektorientert utvikling med Java og Smalltalk. Hun har arbeidet med arkitektur og utvikling av SOA og integrasjonsløsninger i mange år, i alle faser av prosjektenes livssyklus. Aase er spesielt sterk på leveranser av kompleks og virksomhetkritisk forretningslogikk, med høye krav til sporing og feilhåndtering.

Øystein Winge

Seniorkonsulent

Øystein har jobbet med avanserte utviklingsoppdrag i hele sin yrkeskarriere. Han er alltid opptatt av å videreutvikle seg og er godt kjent med smidig utvikling. Øystein har erfaring med arkitektur og design, utvikling, testing, feilretting og forvaltning av komplekse IT-systemer. Han trives både i team og i selvstendige roller.

Christian Rørdam

Seniorkonsulent

Christian har jobbet med store og små systemer basert på Java-plattformen siden 2000, og har designet, utviklet og vedlikeholdt løsninger med en rekke teknologier. Flere av disse systemene har måttet håndtere store mengder data og mange samtidige brukere. Han har jobbet som teamleder og utvikler, og har vært mye involvert i design og vedlikehold av systemenes arkitektur. Christian har mye erfaring med modellering av domener, og har svært god evne til å forstå hva brukerne trenger, selv når de ikke forstår det selv. Han trives aller best når han både modellerer og programmerer. Han er videre svært opptatt av at koden skal være elegant, lettlest og vedlikeholdbar.

Magnus Skuland

Seniorkonsulent

Magnus er en positiv og motivert seniorutvikler med hovedfokus på JEE-applikasjoner. Han har høy arbeidskapasitet og vilje til å bidra ekstra når det behøves. Magnus er ansvarsfull og har gode samarbeidsevner. Med snart 6 års erfaring oppleves han som et trygt og solid tilskudd til ethvert team. Magnus er en kompetent Java-utvikler som har hatt et hovedfokus på serversiden med erfaring innenfor utvikling av backend-tjenester og batchjobber. Magnus er svært komfortabel med rammeverk som Hibernate, Spring og Spring Batch. De siste årene har han hatt oppdrag innenfor offentlig sektor relatert til pensjonsdomenet. Magnus trives godt med å jobbe etter smidige prinsipper men har også erfaring fra fossefallsdrevne prosjekter.

Rune Kristian Steinseth

Seniorkonsulent

Rune er en dyktig og erfaren arkitekt/utvikler med fartstid som konsulent på ulike IT-prosjekter siden 1999. Han har jobbet på Java- og integrasjonsprosjekter for store virksomheter innen offentlig sektor, finans og telekom. De fleste prosjektene Rune har jobbet på har involvert komplekse IT-systemer med store transaksjonsvolum. Rune er opptatt av å levere, og er flink til å finne enkle løsninger på komplekse problemer. Han har erfaring fra alle faser av et IT-prosjekt, fra krav, design og plattformetablering til ytelsestest og produksjonssetting. Rune har hatt roller som arkitekt, utvikler og teamleder. I en arkitektrolle jobber Rune gjerne også med programmering, og han har ved et par anledninger bidratt med kode til åpenkildekodeprosjekter som Hibernate og Weld.

Hans Petter Vadseth

Seniorkonsulent

Hans-Petter har jobbet som profesjonell konsulent, arkitekt, systemutvikler og programmerer siden 2001. Han har bred erfaring med bruk av open-source teknologi i applikasjoner med strenge krav til ytelse, oppetid og mange integrasjonspunkter. I arbeidet har han vært innom flere roller, men hovedfokus har vært på arkitektur og java utvikling. Hans-Petter har primært jobbet innen bank og finans, men har også erfaring fra andre bransjer. Han er interessert i smidige utviklingsmetoder og effektivisering av arbeidsprosesser. Hans-Petter er flink til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger og miljøer. Han er en løsningsorientert, effektiv og iniativrik person som alltid tar i et tak når det trengs.

Robert Andersson

Seniorkonsulent

Robert er en svært erfaren konsulent med 30 år i bransjen hvorav de siste 15 primært med Java-baserte prosjekter. Han har bred erfaring med systemarkitektur, programmering, systemintegrasjon og bygg/deployment/drift. Han har jobbet mye med kompliserte finans-systemer med strenge krav til kvalitet, ytelse, transaksjonsvolum og sikkerhet. Dessuten har han arbeidet med alle fasene fra spesifikasjon, arkitektur og implementering til installasjon og drift. Robert setter seg raskt inn i nye problemstillinger og i ny teknologi, og er alltid på jakt etter enkle og smarte løsninger på utfordrende problemer. Med sin bakgrunn trives han godt som arkitekt, teamleder eller teknisk prosjektleder, men liker å være ‘hands on’, og er gjerne bare programmerer.

Georg Lundesgaard

Seniorkonsulent

Georg er en svært erfaren arkitekt og utvikler. Han er spesialist på modellering og etablering av systemarkitektur, systemdesign samt integrasjon og utvikling av web services, og jobber effektivt i alt fra tekniske støttefunksjoner til systemadministrasjon. Georg kommuniserer meget godt, og bidrar positivt både faglig og sosialt i ethvert team. Med sine analytiske evner blir han raskt sentral i enhver form for teknisk problemløsing.

Christian Kjendseth Wiik

Sjefskonsulent

Christian er utdannet MSc. Enterprise Systems Architecture fra Brunel University, London. Siden 2004 har han jobbet som utvikler og teknisk arkitekt, med tyngdepunkt på backend og integrasjon. Christian omtales som en analytisk, løsningsorientert og pedagogisk person med god virksomhetsforståelse. Christian har dessuten veldig sans for smidig praksis.

Frode Rystad

Seniorkonsulent

Frode er en erfaren utvikler og arkitekt med fokus på Java-teknologi, teknisk arkitektur og systemintegrasjon. Han er utdannet Sivilingeniør i telematikk fra NTNU og har jobbet i IT-industrien siden 2000. Frode beskrives som faglig sterk, ærlig, ansvarsfull og omgjengelig. Som arkitekt søker han rene løsninger med så lite kompleksitet som mulig. Gode kommunikasjonsevner gjør at Frode formidler problemstilling og løsning på en pedagogisk måte til både utviklingsteam og oppdragsgiver. Frode innehar vanligvis roller som seniorutvikler, teknisk arkitekt eller teamleder.

Anne Marte Hjemås

Seniorkonsulent

Anne Marte er en svært erfaren arkitekt og utvikler med 20 års erfaring med digitale kanaler og tjenesteplattformer. Anne Marte brenner for løsninger som gir god ytelse, robusthet, skalerbarhet og samtidig er observerbare, sikre og respekterer kunders privatliv. Hun liker å jobbe med kunder og partnere for å finne innovative, men også pragmatiske, løsninger, og har en fot i frontend og en i backend. Systemintegrasjon et favorittområde som hun har lang erfaring med, i alt fra små til noen av Norges største og komplekse IT-prosjekter. Hun kan som arkitekt bistå utviklere, devops, prosjektledere, testere, kravstillere og tar gjerne rene utviklingsoppdrag.

Ken Ove Andersen

Seniorkonsulent

Ken Ove har 15 års erfaring som systemutvikler og har jobbet med utvikling, arkitektur og teamledelse gjennom en rekke prosjekter. Han er en positiv person, veldig løsningsorientert og har en brennende interesse for koding. Ken Ove er opptatt av å levere kvalitet i alle ledd fra kode til brukeropplevelse og har utviklet sterk domenekompetanse innenfor finansielle modeller gjennom tung erfaring med fond- og bankprodukter. Han har jobbet mye med både frontend og backend teknologi, er en ivrig tilhenger av Open Source og lettvektsarkitekturer. Han er også opptatt av å få til en tett diskusjon med de funksjonelt ansvarlige. Ken Ove ser ofte lengre enn de rent tekniske løsningene og vet hva som skal til for å få prosjekter til å lykkes.

Linus Foldemo

Seniorkonsulent

Linus har IT- og prosjekterfaring siden 1999 som systemutvikler og systemarkitekt innen enterprise Java og web-systemer. I tidligere prosjekter har arbeidsoppgavene vekslet mellom implementasjon, arkitektur, og analyse&design innen en rekke ulike bransjer.

Håvard Bjåstad

Seniorkonsulent

Håvard har mange års erfaring som prosjektleder, teamleder, arkitekt og utvikler i team som har arbeidet med design og implementasjon av enterprise-løsninger som har høye krav til sikkerhet, ytelse og oppetid, samt evne til å håndtere samtidighet og integrasjon mot eksterne systemer. Håvard har lang erfaring med smidig utvikling og foretrekker å benytte testdrevet utvikling for å skape solide og vedlikeholdbare komponenter, og skrive kode som er lettfattelig og velorganisert samtidig som ytelseshensyn er ivaretatt.

Joar Aurdal

Seniorkonsulent

Joar er en entusiastisk utvikler og utviklende arkitekt, med 14 års erfaring fra javabaserte prosjekter i offentlig og privat sektor med høy kompleksitet. Han har gjennom hele sin karriere hatt et sterkt engasjement for Javautvikling, og har vært ansvarlig for et fagmiljø med mer en 60 dedikerte konsulenter. Han trives også med å være involvert i et variert sett av relaterte teknologier og oppgaver, som front-end, database og miljøoppsett.

Lars-Olof Moilanen

Seniorkonsulent

Lars-Olof er en erfaren utvikler og utviklende arkitekt, med 7 års erfaring fra Java- og JavaScript-baserte prosjekter med høy kompleksitet. Han har et sterkt engasjement for utvikling og er vant med å bli tildelt oppgaver som krever at han raskt må lære seg ny teknologi og sette seg inn i kundens ønsker. Hans brede erfaring gjør at han ofte blir involvert i diverse relaterte oppgaver – som bygg, migrering, database og miljøoppsett

Geir Inge Høsteng

Seniorkonsulent

Geir Inge er en allsidig og svært erfaren utvikler og arkitekt. Han ser raskt helheten i avanserte systemer, forstår intuitivt hvordan ting henger sammen og finner lett fornuftig prosessflyt. Han er spesielt dyktig som problemløser og evner å fokusere på det som er viktig for å løse opp i vanskelige problemstillinger. Hans brede erfaringsbakgrunn gjør at han kan angripe problemer fra forskjellige vinklinger og nivåer, det være seg programmatiske så vel som andre applikasjoner, nettverk og infrastruktur. Geir Inge kommuniserer meget godt, og bidrar positivt både faglig og sosialt i ethvert team.

Audun Småge

Seniorkonsulent

Audun er en erfaren og pragmatisk systemutvikler med hovedfokus på programmeringsspråket java og tilhørende økosystem. Han har en lav terskel for å sette seg inn i ny teknologi der det er nødvendig, noe det har vært i stort sett samtlige prosjekt han har deltatt i. Han er heller ikke fremmed fra å ta mer funksjonelt ansvar, eller dekke andre roller ved behov.

Jan Erik Robertsen

Seniorkonsulent

Jan Erik har lang erfaring som utvikler med fokus på Java Enterprise. Han har vært involvert i flere prosjekter og ved to av dem hatt en ansvarsrolle som gjør at han har fulgt produktene gjennom hele sitt livsløp.

Steve Murphy

Seniorkonsulent

Steve har lang erfaring med Java teknologier som utvikler og arkitekt. Han har jobbet på utfordrende prosjekter i Norge, Europa og Australia med tjenesteutvikling, enterprise integrasjon, testing, metodikk, modernisering, cloud, big data, databaser, devops og sikkerhet. Med dyp kunnskap i Java teknologier, rammeverk, tools og best practise kan Steve bidra i prosjekter på mange måter inkludert: utvikling, arkitektur, analyse og design, integrasjon, testing, refactoring, modernisering, forbedring av utviklingsprosesser og automatisering. Steve beskriver seg selv som positiv, fagengasjert og løsningsorientert og har alltid tid til å hjelpe andre i teamet. Han er veldig glad i koding, språk og skriver IntelliJ plugins på fritiden.

Jonathan Share

Seniorkonsulent

Jonathan er en senior systemutvikler som brenner for å lage testbare, endringsdyktige komponenter og har en sterk interesse for web-teknologier. Han har lang erfaring fra å jobbe på smidige prosjekter og er spesielt opptatt av testdrevet-utvikling og smidige prosesser. Jonathan har bred erfaring innenfor utvikling av Java baserte webapplikasjoner og interesse for frontend-utvikling, men har også god forståelse for infrastrukturen som trengs for å drifte løsninger.

David Børresen

Seniorkonsulent

David er en ildsjel når det kommer til informatikk og programvare, og er en erfaren utvikler med stor interesse i både front- og back-end utvikling. Han har bred erfaring med Javascript, HTML5, CSS3, PHP og MySQL, men har også erfaring med java og andre språk. Han har også erfaring med publiseringsløsninger og kundehåndteringssystemer. David er en innovativ og reflektert person, og i kombinasjon med hans arbeidskapasitet og gnist for utvikling, er han en meget god kandidat for innovative og krevende utviklingsprosjekter.

Kristian Børresen

Seniorkonsulent

Kristian Børresen er en erfaren utvikler og arkitekt. Han har erfaring med en rekke programmeringsspråk og teknologier som gjør at han er istand til å ta på seg en bred rolle i prosjekter. Kristian har allsidig erfaring fra systemutvikling, mikrotjenester/webservices (tjenestebasert utvikling), databaser, arkitektur/løsningsdesign, analyse/brukerhistorier og devops.

Petter Kristiansen

Seniorkonsulent

Petter er er en dyktig senior systemutvikler med over 12 års erfaring, med et fokus på fullstack utvikling. Han har omfattende backend, frontend- og ux-erfaring og har blant annet mye erfaring med Java, Javascript/React/Redux og App-utvikling på både Android og iOS. Petter er i tillegg en hyggelig fyr som bidrar positivt og konstruktivt i miljøet i de prosjektene han jobber på.

Line Joakimsen

Seniorkonsulent

Line er en erfaren systemutvikler og løsningsarkitekt som de siste 12 årene har jobbet som i store og små prosjekter i NorgesGruppen. Hun er opptatt av å lage gode tjenester av høy kvalitet som brukerne og kundene blir glad i.

Michael Karén

Seniorkonsulent

Michael er en erfaren utvikler med mange års erfaring fra både frontend og backend. De siste årene med JavaScripts utvikling, har gjort at det er der han har størst interesse. Han har bred erfaring med både JavaScript og TypeScript og har jobbet med rammeverk som Knockout og AngularJS, men hovedfokuset de siste årene har vært Angular.

Geoffrey Rekier

Seniorkonsulent

Geoffrey har over 10 års erfaring fra ulike utviklingsprosjekter. I roller som utvikler, arkitekt og team lead, har Geoffrey utviklet alt fra små interne prosjekter til kjerne komponenter i større løsninger med høye krav til oppetid. Hoved kompetansen er innen Java men har også jobbet med mange andre teknologier som, blant annet React, Angular, HTML, Javascript, CSS, C#. Geoffrey har bred erfaring fra hardware til systemutviklingsprosesser men programmering er det som er hovedlinjen.

Pål Jødahl

Seniorkonsulent

Pål har mer enn 15 års innen utvikling og arkitektur. Pål er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har gjennom sin prosjekterfaring en bred erfaring som arkitekt hovedsaklig for applikasjoner og systemer, men også innenfor virksomhetsarkitektur. Pål tar gjerne teamansvar og har innehatt lederroller for både integrasjonssenter og smidig utviklingsteam.

Rune Offerdal

Seniorkonsulent

Rune Offerdal er utdannet Sivilingeniør/Master of Science fra NTH. Han er en teknisk prosjektleder og systemutvikler med lang erfaring fra spesielt Java-prosjekter. Han er flink til å kommunisere med medarbeidere, kunder og brukere og med å omsette behov til tekniske spesifikasjoner. Han foretrekker å jobbe i team og tar gjerne ansvar.

Skjalg Bjørndal

Seniorkonsulent

Skjalg har jobbet med programvareutvikling siden 1990, og som systemutvikler og arkitekt innen Java siden 1999. Han har inngående kunnskap fra flere bransjer, deriblant energi, børs og telekommunikasjon. Hans erfaring inkluderer store, komplekse og samfunnskritiske plan- og styringssystem for Statnett som Fifty HVDC, Fifty MMS, NorNed, og SAREG), samt børssystem for NASDAQ, Nord Pool og Nord Pool Spot.

Frederik Rønnevig

Seniorkonsulent

Frederik Rønnevig er seniorkonsulent med mastergrad i tverrfaglig informatikk fra Universitetet i Oslo, 10 års erfaring som programmerer, hvorav 7 år som konsulent og 3 år som ingeniør. Frederik har arbeidet med Java og forretningskritiske regelbaserte systemer. Han har lang erfaring innen kundekontakt, utvikling, testing og analyse av komplekse IT-systemer i det offentlige, som f.eks NAV.

Lasse Krabye

Seniorkonsulent

Lasse har jobbet som utvikler siden 2005, og har hatt programmering som hobby og interesse siden han var ung. Han har hatt frontendutvikling som fokus de siste 10 årene, men ble raskt interesert i backend igjen da node.js ble offentliggjort. Nå kunne han skrive JavaScript – som er hans store språklige lidenskap – begge steder.