Når Java er en del av løsningen

JProfessionals AS er et frittstående konsulentfirma med teknologi knyttet til Java-plattformen som spesialfelt.

Velkommen til JPro

JProfessionals AS er et frittstående konsulentfirma med teknologi knyttet til Java-plattformen som spesialfelt. Forretningsideen er å tilby spisskompetanse innen Java/JEE og SOA til store utviklings- eller integrasjonsprosjekter. Alle konsulentene i JPro er på seniornivå og fyller vanligvis roller som arkitekter, erfarne utviklere eller veiledere i blandede utviklingsteam.

Vår kompetanse

Hovedtyngden av arbeidet JPro utfører ligger i eller rundt kjernen av kundenes datasystemer. JPro jobber vanligvis på prosjekter med smidig utviklingsmetodikk, men har også noen kunder som foretrekker tradisjonelle metoder. De fleste medarbeiderne har rundt 10 års erfaring fra Java-relaterte prosjekter. Alle har teknologisk utdanning på masternivå.

Jobb i JPro?

Har du mastergrad og minst fem års erfaring med Java? Kunne du tenke deg å jobbe i et lite og uformelt selskap med stort potensiale? Send en CV og noen linjer om deg selv til kontakt@jpro.no. Vi tilbyr svært gode betingelser, et hyggelig miljø samt gode utviklingsmuligheter.